HomeWie is wie?Over talentenMeervoudige intelligentieVragenlijstContact

Jong en hoe begaafd?
Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig en weten vaak veel meer dan wij denken. Als we daar tenminste oog voor hebben. Oog hebben voor talenten van kinderen, vraagt wat van leraren en levert jonge kinderen iets op.

 


Jong en hoe begaafd biedt een gratis vragenlijst over kinderen van 4 tot 7 jaar, waarmee leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders een beeld krijgen van talenten van jonge kinderen. De vragenlijst in ingedeeld op de 8 meervoudige intelligentiegebieden van Gardner.
Door het invullen van de vragenlijst krijgt u een indicatie van de ontwikkeling van 8 intelligentiegebieden. Het resultaat is slechts een voorzichtige indicatie
Het gaat om mogelijke trends....


Uit de resultaten kan ook afgeleid worden of kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Hoewel jonge kinderen zich nog op verschillende levensgebieden moeten ontwikkelen en intelligentietesten bij kleuters nog weinig voorspellende waarde hebben, kun je al wel een indicatie krijgen van een voorsprong in de ontwikkeling van verschillende gebieden.
Op basis van het resultaat worden enkele aanbevelingen voor het leren gegeven, zodat kinderen in staat gesteld worden hun nieuwsgierigheid en de drang tot onderzoeken vast te houden en uit te bouwen op alle leergebieden.

Voor meer concrete activiteiten waarbij rekening gehouden wordt met Meervoudige intelligentie bij kinderen, kunnen scholen gebruik maken van de suggesties die in  deze site worden opgenomen. 


 Dit is een product van:                                     

Nieuwsgierig geworden? Ga naar de  vragenlijst!